Peter Bos Bouwadvies

Cursus, bijscholing en kennisoverdracht

Vanwege de bouwkundige kennis op het gebied van de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten voor ouderen en gehandicapten wordt ons bedrijf regelmatig benaderd voor lezingen en bijscholing trajecten op dat gebied.

Cursus, bijscholing en kennisoverdracht

Bouwkundige Toegankelijkheid
Zo zijn er voor organisaties en belangenverenigingen op het gebied van zorg en welzijn cursussen samengesteld en gegeven om de kennis op het gebied van de toegankelijkheid bij te brengen.
Dit varieert van bijscholing van Bouwkundige basiskennis tot inventarisaties van woningen t.b.v. de aanpasbaarheid.

De cursussen zijn gericht op het ontwikkelen van basiskennis met betrekking tot de bouwkundige toegankelijkheid van gebouwen voor leden van platforms en ervaringsdeskundigen.
De basiscursus bouwkundige toegankelijkheid omvat een aantal onderdelen, waarbij na het voltooien, de platformleden de beginselen van het tekeninglezen en het beoordelen van bouwplannen m.b.t. de inclusieve toegankelijkheid zelfstandig kunnen uitvoeren.

Zij kunnen met de opgedane kennis aan de slag om met behulp van checklisten de knelpunten registreren en dit onder de aandacht brengen bij de gebouwbeheerder.
De cursus is bedoeld voor niet- bouwkundigen, die te maken krijgen met bouwkundige vraagstukken en er bijvoorbeeld uit oogpunt van belangenbehartiging met inzicht willen oordelen.

Aanpasbaar bouwen
Ook is een cursus opgezet om vrijwilligers te trainen, waarbij inzicht wordt verkregen van de huissituatie van senioren woningbezitters op het gebied van veiligheid en bouwkundige toegankelijkheid van de woning, met als doel om langer te kunnen blijven wonen in eigen huis.

Om de toegankelijkheid van de woning te onderzoeken is een inventarisatie mogelijk, waarbij eventuele knelpunten naar voren komen.
Aan de hand van een checklist kan een “quick scan”gemaakt worden.

Aan de hand van de ingevulde checklisten zijn per woning aanbevelingen gemaakt om knelpunten op te lossen en om de toegankelijkheid te verbeteren.
Gemeentes en woningbouwcorporaties hebben de gegevens verwerkt voor overzichten van aanpasbare woningen.
 

Copyrights 2020 | Websworks by TLN Webdesign